Generalforsamling i De nye Stemmer

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2018 KL 17-19

KØBENHAVNS PRIVATE GYMNASIUM, PRÆSTØGADE 17, 2100 KØBENHAVN Ø

 

DAGSORDEN

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Godkendelse af budget
 9. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 13. Eventuelt

 

ALLE, DER HAR BETALT MEDLEMSKONTIGENT SENEST DEN 19. NOVEMBER 2018, ER VALGBARE OG HAR STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

MEDLEMSKONTINGENT KAN INDBETALES TIL FORENINGENS KONTO I
MERKUR ANDELSKASSE
REG: 8401
KONTO: 1058538

VEL MØDT
BESTYRELSEN

 

En god debat-dag på Ungdommens Folkemøde

Der kom gang i meningsudvekslingerne da De nye Stemmer åbnede for debat, bl.a. om at være etnisk, religiøs minoritet på egne betingelser.
Deltagerne fra gymnasier, folkeskoler og HF kom omkring emner som statens ret til at bestemme over minoriteter, ytringsfrihed, religiøs beklædning og omskæring…. Det var en god dag med en ægte demokratisk diskussion.

 

Ungdommens Folkemøde

De nye Stemmer deltager (igen i år) på Ungdommens Folkemøde.

Torsdag den 6. september afholder vi workshop under titlen “Vi er dem, de ikke snakker om”.
Vi glæder os meget til at debattere med en stor flok folkeskole-, gymnasie- og HF-elever, hvordan unge jøder og muslimer selv kan definere det at være dansk og etnisk, religiøs minoritet.

Efter workshoppen kan du møde repræsentanter for De nye Stemmer i Jødiske informationscenters telt – nummer B24 – hvor vi gerne fortsætter diskussionen.

Her kan du se mere om, hvad der iøvrigt foregår i telt B24