Generalforsamling i De nye Stemmer

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

 TIRSDAG DEN 20. NOVEMBER 2018 KL 17-19

KØBENHAVNS PRIVATE GYMNASIUM, PRÆSTØGADE 17, 2100 KØBENHAVN Ø

 

DAGSORDEN

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Regnskabsaflæggelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Godkendelse af budget
 9. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af formand
 11. Valg af næstformand
 12. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 13. Eventuelt

 

ALLE, DER HAR BETALT MEDLEMSKONTIGENT SENEST DEN 19. NOVEMBER 2018, ER VALGBARE OG HAR STEMMERET PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

MEDLEMSKONTINGENT KAN INDBETALES TIL FORENINGENS KONTO I
MERKUR ANDELSKASSE
REG: 8401
KONTO: 1058538

VEL MØDT
BESTYRELSEN

 

Leave a Reply